Båtsmans torpet No:8 Kristinetorp Håll

Födde en ko, en gris och några höns.

År 2009

 

Lite Historia

Båtsmannen  Hans Jonsson Qvist f.1855 Röksta, gift 1884 d.1886 och hans hustru Ida Georgina Lindgren f.1863 i Stockholm. Änkan återvände till Stockholm eftersin  mans död . Båtsmanstorpet togs sedan över av Båtsmannen Olof Julius Persson Qvist f.1870 i Östmark i norra Värmland. Endast 16 år gammal antagen som  båtsman år 1886 och gifte sig med Kristina Boman från Mäland f.1869. d 1905.

Barn: Olof Johan Engelbert f.1893, Frans Albert f.1899 i sitt första äktenskap

Båtsmanne Julius Qvist  gifte om sig 1920 med Karin Åman f.1876 d.1961 var den siste Båtsmannen i Västernorrland och dog 1950. 

Sonen efter Julius Qvist andra äktenskap skomakare Per Teofil Qvist f.1921 i Gudmundrå d. 1992  bosatte sig på sitt föräldrahem med sin hustru Linnea Qvist /Körnberg f.1917 Håll d. 2000  fick en son Per Olof f. 1945. som i dag äger fastigheten

 

              

Båtsmanstorpet som det såg ut i slutet av 1940-talet innan det plockadesner för att bevaras på Murbergets bygdemusém i Härnösand             

 

 

Soldatstorpets ladugård för en ko i mitten av 1960-talet

 

Linnea Qvist

Åter startsidan Byarna                                        Index