Fa

mFam. Ljungberg Håll 2:6

 

Ljungbergs i Håll 2:2

Omk.3 ha.åker, 2ha.utmarker och 2ha.skog.

Torpet kunde föda 2-3 kor, några höns och en gris till julen.

Gunnhild (kokerska) f.Ölund och (Snickaren)  Nils August Ljungberg köpte torphastigheten av torparen Jonas Eriksson och hans hustru Kristina år 1941. 

Fastigheter äges i dag av barnen Mats Ljungberg och Anders Ljungberg.

 

 

Snörik vinter  1964

 

 

August med sonsonen Urban år 1971

 

 

Mina föräldrar och syskon år 1965

 

 

Försommar med kvarglömd sparkare omk. 1960

År 2016

Vy från torpet år 2016

 

Torpets historia

Erik Jonsson f. 1816 Mjällom d.1880. Gifte sig 1853 med Stina Ersdotter f.1830, dotter till bonden Erik Jakobsson i Håll f.1801. Fick sönerna Erik f.1858 och Jonas f.1862  samt dottern Lisa f.1866.

Sonen .Erik gifte sig med Johanna Greta Rödlund f.1853 och fick sex barn varav Jonas var den siste ägaren till torpet Håll 2:6. Min far August och Gunhild Ljungberg köpte fastigheten år 1941.

1948

 

 

 

Torparen Jonas Eriksson f.1898 som min far köpte fastigheten av 1941.

 

Åter byarna Håll och Mäland          Till Mats och Lilians resor