Torpet Sjögrens Mäland.2:8

 

Torpet 2012

Lite historia

Fastighetent var från början ett hemman Mäland 2:2. Mäland 2:2 delades upp under 1800-talet och blev sedan ett torp.

                                                   Arbetaren Nils Sjögren f.1887 i Vibyggerå d.30/4 1966. Nils gifte sig 1912 med Ida Margareta Renlund f.1884 i Vibyggerå kommun hon dog1948 flyttade hit i början av 1900-talet och fick sönerna Nils Herbert f.1918 d.1940 och Gösta f.1920 d.1934.

Fam. Margaretha och Åke Borglund från Huddinge köpte torpet 1966.

Sonen Joakim och hans hustru Anneli övertog fastigheten 1994 och äger fastigheten i dag.

Torpet från omk.år 1970

Fotot från omk.1930-talet

Fotot från omk. 1960-talet

 

  Fotot från 1970-talet

 

 

Sjögrens ladugård år 2010

 Åter Byarna Håll och Mäland                                              Till Mats och Lilians Resor