Torpet Sundins Håll

 

Erik Sundins förfallna torp i början av 1950 Torpet födde en ko några höns och ev. en gris. En liten potatis åker och några åkerlapp på knappt 1hektar. Kon fick gå på skogen och ved och byggmaterial till hushållet fick hämtas gratis från stamhemmarnet Håll 2:1 där Eriks mamma var född. 

 

Lite historia

Änkan Anna Sundin f.1843 fick flytta till detta torp då hennes make Jakob Ersson f. 1835 dog 1874 endast 39 år. Anna och barnen blev tvugna att lämna hemmanet ( Åsanders) då hemmanet såldes till  Bonden Göran Johansson från Åsäng. Sju barn har vuxit upp här. Sigrid Stina f. 1863, Erik f.1864, Greta Lisa f. 1865, Brita Carolina f. 1868, Anna Märta f. 1871, Jonas f.1873 Jakob f.1874. Anna Sundin dog 1920.

Sonen Erik Sundin bodde här till sin död 1949

Torpet i slutet av 1940-talet

 

Sundins år 2010

 

Åter Byarna                                         Till Mats och Lilians resor